English
kripos logo
Stopp!

Som barn i denne forbindelse regnes alle personer som er eller fremstår som under 18 år.

Overgrepsmateriale er et samlebegrep for fremstillinger av seksuelle overgrep mot barn eller materiale som seksualiserer barn. Denne dokumentasjonen finnes i form av grafikk, tekst, tegninger, lyd, bilder eller film, og inneholder ofte opplysninger om offer, overgriper og åsted. For politiet er dette å anse som bevis i en tidligere, nåværende eller fremtidig straffesak - og materialet vil bli håndtert deretter.

Slik befatning straffes etter straffelovens §311 – enten forholdet har skjedd i Norge eller i utlandet, jf. straffelovens §5.

Straffen er fengsel i inntil 3 år, eventuelt 6 år dersom det er snakk om organisert virksomhet. Uaktsom befatning kan også være straffbart.

Materiale som er produsert av barn og ungdom selv, kan være straffbart å besitte eller distribuere for andre.

Befatning med dokumenterte seksuelle overgrep som følge av nysgjerrighet er også straffbar. Det samme gjelder forsettlig søking etter eller besittelse av overgrepsmateriale for å “hjelpe” politiet.

Kripos fraråder sterkt denne typen virksomhet, og vil behandle dette som straffbar befatning.

Dersom du uforvarende skulle komme over eller motta materiale du mener kan være straffbart, overlat vurderingen til politiet og tips Kripos om dette.